• Sazinoties ar menedžeri, Jūs varat rezervēt sev interesējošo(-ās) atrakciju(-as) vai izvēlēties alternatīvu, gadījumā, ja Jūsu izvēlētās atrakcijas konkrētajā datumā ir jau rezervētas.
• Lai noformētu pasūtījumu, Jums nepieciešams aizpildīt pasūtījuma lapu, kuru Jums nosūtīs pa e-pastu vai faksu.
• Saņemot Jūsu aizpildīto pasūtījuma lapu, ar Jums sazināsies menedžeris, lai apstiprinātu Jūsu pasūtījumu un precizētu neskaidros jautājumus, ja tādi radušies.
• Ja izvēlēsieties apmaksāt atrakcijas īri, transporta izdevumus, apkalpojošo personālu un citus izdevumus, kas saistīti ar Jūsu pasūtījumu, ar pārskaitījumu, Jums tiks nosūtīts rēķins, kurš jāapmaksā pirms noteiktā atrakcijas uzstādīšanas sākuma datuma.
• Ja izvēlēsieties apmaksāt atrakcijas īri, transporta izdevumus, apkalpojošo personālu un citus izdevumus, kas saistīti ar Jūsu pasūtījumu, skaidrā naudā, tā jānodod mūsu firmas darbiniekiem piegādes brīdī pirms uzstādīšanas.
• Ja rēķins netiek apmaksāts laicīgi vai ja, aizvedot atrakciju, netiek saņemta atrakciju īres samaksa (gadījumā, ja izvēlējāties norēķināties skaidrā naudā), mūsu firma ir tiesīga noteiktos pakalpojumus nesniegt.

• Atrakciju darbībai nepieciešams strāvas pieslēgums 220V, gadījumā, ja nav pieejams elektrības pieslēgums, piemaksa 2 LVL/h.
• Tā kā katras piepūšamās atrakcijas svars ir no 150- 750 kg, to klienta norādītajā vietā nogādājam ar automašīnu. Tādējādi līdz atrakcijas uzstādīšanas vietai ceļam jābūt viegli piebraucamam bez apgrūtinājumiem. Ja atrakcijas jāizvieto pludmalē (vai citās vietās, kur ir apgrūtināta piebraukšana un/vai apstākļi, kas apgrūtina atrakciju piegādāšanu, uzstādīšanu un demontāžu), tad Pasūtītājs vēl papildus maksā 20 % no atrakcijas/-u kopējās īres cenas.
• Atrakcijas īres laiku saskaņo pusēm vienojoties. Par papildus stundām virs norunātā laika beigām tiek noteikta papildus piemaksa.
• Par nesavlaicīgu rezervācijas atsaukšanu Pasūtītājs maksā izpildītājam soda naudu 25% apmērā no kopējās summas. Ar terminu „nesavlaicīgs brīdinājums” saprotams laika posms, kas ir īsāks par vienu darba dienu pirms noteiktā uzstādīšanas sākuma datuma.
• Pasūtītājs ir pilnā mērā materiāli atbildīgs par atrakcijas saudzīgu un izklaides mērķim atbilstīgu izmantošanu. Ja atrakcija tās izīrēšanas laikā tiek daļēji vai pilnīgi bojāta Pasūtītāja vainas dēļ, Pasūtītājs apmaksā uzņēmumam nodarītos zaudējumus pilnā apmērā un papildus maksā soda naudu 50% apmērā no kopējās līguma summas.
• Pasūtītājs apņemas nodot atpakaļ īrēto atrakciju noteiktajā laikā un lietošanas kārtībā.
• Pasūtītājs uzņemas atbildību par atrakcijas ekspluatācijas drošību, lai tā tiek izmantota atbilstoši prasībām un tam paredzētajam mērķim.

Pirms atrakciju apmeklējuma, lūdzu, iepazīstieties un iepazīstiniet bērnus ar piepūšamās atrakcijas lietošanas noteikumiem.

Piepūšamajā atrakcijā aizliegts:
• Ienākt ar apaviem.
• Lietot košļājamās gumijas, konfektes, dzērienus un citus pārtikas produktus.
• Ierasties ar asiem priekšmetiem (arī kakla ķēdītēm, aukliņām , brillēm), kas apdraud bērnu drošību un veselību.
• Grūstīties un kāpt uz atrakcijas aizsarg bortiem; liekties pāri malām; lekt virsū citam apmeklētājam.
• Aizskart piepūšamās atrakcijas motoru.
• Lietot atrakcijas inventāru ārpus atrakcijas robežām.
• Apmeklēt atrakciju, ja atrakcijas apkalpojošais personāls to ir aizliedzis.

• Bērnam jāatrodas sēdus stāvoklī, ar skatu uz priekšu.
• Kategoriski aizliegts slidināties: stāvot kājās, uz vēdera, ar galvu pa priekšu, kā arī lēkāt un kāpt uz augšu pa slidkalniņu.
• Lietojot slidkalniņu, jāpārliecinās, vai slidkalniņa galā neatrodas citi bērni.

Lai izkāptu no piepūšamās atrakcijas jāapsēžas uz tās malas, un uzmanīgi jāizkāpj.

Kategoriski aizliegts izlekt.

Jārēķinās ar to, ka pastāv iespēja bērniem pakrist, sasisties, gūt traumas, jo atrakcijas apmeklē dažādu vecumu un raksturu bērni, kuru rīcību apkalpojošais personāls nevar prognozēt.

Administrācija un apkalpojošais personāls neuzņemas atbildību par savainojumiem un nelaimes gadījumiem, kas notikuši, neievērojot iekšējos kārtības noteikumus.

Vecāku un bērnu ievērībai:
• Apkalpojošais personāls neatbild par atrakcijā vai pie tās atstātajām mantām.
• Vecāki, pārliecinieties, vai Jūsu bērns vēlas apmeklēt piepūšamo atrakciju!

Patīkamu un jauku atpūtu!

Izstrādāja zane.zalpetere@inbox.lv